foto

Domov

Info: Váš prehliadač nemá zapnutú funkciu cookies. Ak chcete vložiť tovar do košíka a chcete ho aj objednať, potrebujete povoliť vo vašom prehliadači cookies.

Obchodné podmienky.

1, Objednávka tovaru  - Vystavením objednávky tovaru sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa objednávky.Objednávkou tovaru súhlasíte s obchodnými podmienkami firmy Floky s.r.o.

2, Ceny tovaru  -  Ceny tovarov sú uvedené s DPH a neobsahujú žiadné ďaľšie služby.

3, Doprava tovaru - Cena dopravného a balného je pri poštovej dobierke - 4,80 eura a pri dodaní kurierom 6,50,- eur. Cena dopravného a balného do zahraničia je 15 ,-eur. Ceny sú aj s DPH.

4, Stornovanie objednávky -  Stornovať objednávku je možné bez poplatku dovtedy pokial nebola už poslaná na adresu príjemcu. Ak to bude po zaslaní tak bude od zákazníka požadovaná suma dopravného a balného.

5, Storno objednávky zo strany predavájúceho - Predavajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu.

6, Záruka ,servis a reklamácie - Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadne nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdavajúcou osobou alebo poštou.Pokial je zásielka viditelne poškodená , alebo zničená , nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte dodavateľa.Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru, alebo kompletnosti dodávky nie je možné. Reklamácie z dôvodu materiálových ,alebo výrobných vád si môžete uplatniť u predávajúceho. Záručná doba je dva roky.

7, Ochrana osobných údajov - Naša firma sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akekoľvek účely , pokial k tomu zákazník nedá súhlas.Ak si nebudete želať zasielanie informácií o produktoch a akciách , máte možnosť kedykoľvek ich ukončiť.Používaním tohto internetovho obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vaších nákupoch za vyššie stanovených podmienok.Náš inernetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchatelom / hackerom /.

 8,odstúpenie od zmluvy -  v súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.Vtedy musíte dodržať tieto pokyny.

a, Kontaktujte nás, že žiadate odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí.

b, Tovar pošlite naspäť v pôvodnom nepoškodenom stave , tovar nesmie byť použitý , tovar musí byť nepoškodený ,musí byť kompletný / vrátane príslušenstva, záručneho listu, návodu atď./Zašlite spolu s dokladom o kúpe.Tovar prosím zasielajte doporučene a poistene,nakoľko neručíme za jeho stratu/ doporučene neznamená na dobierku/.Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze zašleme do 14 dní od obdržania tovaru.V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žial môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

9, Ďaľšie ustanovenia -  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie , ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.Ostatné vzťahy neupravené tymito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.


Autorské práva © 2008 drnonamrtvemore.sk, Všetky práva vyhradené
Vývoj a Realizácia - Webcentrum.sk